Våra åtaganden

Retail IT System är fast beslutna att skapa en arbetsmiljö som betonar balans mellan arbete och fritid, främjar inkludering, uppmuntrar kontinuerligt lärande, prioriterar medarbetarnas tillväxt och värdesätter öppen kommunikation. Som en del av “Våra åtaganden” är det viktigt att sätta tydliga förväntningar och gränser.

Dessa principer är avgörande för våra medarbetares och företagets välbefinnande, framgång och hållbara innovation.

Balans mellan arbete och privatliv

Vi uppmuntrar flexibla arbetsformer, så att anställda kan arbeta hemifrån eller utnyttja flexibla arbetstider. Denna flexibilitet gör det lättare att förena personliga och familjära behov med arbetsuppgifter. Vi främjar också en hälsosam arbetsmiljö genom att erbjuda friskvårdsprogram, ergonomisk utrustning och resurser för hälsoutbildning. Vi tror att när våra medarbetare är friska kan de vara sitt bästa jag. Vi utvärderar och förbättrar kontinuerligt våra policyer för balans mellan arbete och fritid och inhämtar feedback från våra medarbetare för att bättre kunna stödja deras välbefinnande.

Tydliga förväntningar och gränser

Vi ser till att våra medarbetare förstår sina roller och sitt ansvar och ger dem de resurser och det stöd de behöver för att lyckas. Vi främjar också en kultur som värdesätter balans mellan arbete och privatliv och uppmuntrar anställda att sätta lämpliga gränser för arbete och privatliv.

Retail IT Solutions
Retail IT Solutions

Karriärutveckling och lärande

Vi erbjuder regelbundna utbildnings- och utvecklingsmöjligheter och anser att investeringar i våra medarbetares färdigheter och kunskaper är avgörande för deras tillväxt och vårt företags framgång.

Vi uppmuntrar kontinuerligt lärande och erbjuder mentorskap och coachning för att hjälpa våra medarbetare att sätta upp och uppnå karriärmål.

Vi skapar en stödjande arbetskultur som uppmuntrar samarbete, feedback och öppen kommunikation.

Mångfald, rättvisa och inkludering

På Retail IT System prioriterar vi mångfald, rättvisa och inkludering på vår arbetsplats.

Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare kan bidra med sina unika perspektiv och känna sig uppskattade och respekterade.

Vi söker aktivt efter och beaktar kandidater med olika bakgrund i våra rekryteringsrutiner och tillhandahåller utbildning om fördomar för att skapa en arbetsmiljö fri från diskriminering.

Retail IT Solutions