Dynamics 365: BC vs. Finance & Operations

Få värdefulla insikter med vår omfattande vitbok om Business Central

Redo att lyfta ditt företag?
Vänta inte, boka din konsultation redan idag.

Microsoft Dynamics 365: Omdefiniering av excellens inom ERP-system och affärssamarbete

Microsoft Dynamics 365 är ett kännetecken i världen av ERP-system, särskilt med sina utmärkta moduler: Finance & Operations och Business Central. Den här plattformen handlar inte bara om programvara, utan också om att förändra hur företag arbetar. Genom att erbjuda en sömlös integration av verktyg och funktioner säkerställer Dynamics 365 att organisationer kan effektivisera sina processer och fatta datadrivna beslut med lätthet och precision.

Styrkan i Dynamics 365 ligger i dess förmåga att främja samarbete. Den för samman olika team så att de kan arbeta i harmoni och dela data och insikter i realtid. Detta ökar inte bara produktiviteten utan säkerställer också att företagen kan hantera utmaningar på ett smidigt sätt. Med sitt användarvänliga gränssnitt och sina robusta funktioner är Dynamics 365 dessutom tillgängligt för både erfarna proffs och de som är nya inom ERP-system. När företag fortsätter att söka lösningar som erbjuder både flexibilitet och kraft, framstår Dynamics 365 som den plattform de väljer, och sätter en ny standard för excellens i ERP-landskapet.

ERP-system för Finance & Operations vs. Business Central

Omfattning och skala:

 • Ekonomi och drift: Utformad för större företag och erbjuder en omfattande uppsättning verktyg som tillgodoser komplex affärsverksamhet och global skalbarhet.
 • Business Central: Skräddarsydd för små och medelstora företag, med viktiga verktyg för företag som vill expandera och effektivisera sin verksamhet.

Kostnadsberäkning:

 • Ekonomi och drift: Med tanke på dess företagsfokus är investeringen på den högre sidan men erbjuder värde för storskalig verksamhet.
 • Business Central: Mer kostnadseffektivt, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för små och medelstora företag som letar efter en robust ERP-lösning utan en hög prislapp.

Alternativ för driftsättning:

 • Ekonomi och drift: I första hand molnbaserad men erbjuder hybridalternativ för företag som behöver lokala lösningar.
 • Business Central: I första hand molnfokuserad, vilket säkerställer att små och medelstora företag snabbt kan driftsätta utan tunga infrastrukturinvesteringar.

Funktionellt djup:

 • Ekonomi och drift: Tillhandahåller djupgående funktioner inom ekonomi, tillverkning och hantering av leveranskedjan.
 • Business Central: Erbjuder ett brett utbud av funktioner men med fokus på ekonomi, drift, försäljning och kundservice.

Användarupplevelse:

 • Ekonomi och drift: Med en mer omfattande funktionsuppsättning kan det kräva en brantare inlärningskurva men erbjuder en rik upplevelse för stora företag.
 • Business Central: Utformad med användarvänlighet i åtanke, säkerställer den att små och medelstora företag snabbt kan anpassa sig och använda dess funktioner.

Integrationsförmåga:

 • Ekonomi och drift: Erbjuder djupare integrationer med andra Microsoft-produkter och kan anpassas för att passa invecklade affärsprocesser.
 • Business Central: Även om den integreras väl med andra Microsoft-produkter, är dess fokus på att tillhandahålla färdiga lösningar med färre anpassningsbehov.

FRÅGOR OCH SVAR

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations:

Varför är Finance & Operations perfekt för större företag?

Finance & Operations är utformat för att hantera komplexiteten och skalan hos större företag. Den erbjuder en omfattande uppsättning verktyg som tillgodoser komplicerad affärsverksamhet, global skalbarhet och djupare integrationer med andra Microsoft-produkter.

Hur hanterar Finance & Operations den globala verksamheten?

Med stöd för flera språk och flera valutor är Finance & Operations skräddarsytt för globala företag. Den tillhandahåller funktioner som global ekonomisk förvaltning, vilket möjliggör sömlös verksamhet i olika regioner och länder.

Kan företag anpassa Finance & Operations så att det passar deras unika processer?

Absolut. Finance & Operations erbjuder robusta anpassningsalternativ, så att företag kan skräddarsy plattformen efter sina specifika behov, oavsett om det handlar om att integrera med verktyg från tredje part eller ändra arbetsflöden.

Microsoft Dynamics 365 Business Central:

Vem är den primära målgruppen för Business Central?

Business Central är skräddarsytt för små och medelstora företag. Det tillhandahåller en rad viktiga verktyg som passar företag som vill effektivisera sin verksamhet utan komplexiteten i större system.

Hur stöder Business Central försäljnings- och kundserviceverksamheten?

Business Central erbjuder integrerade CRM-funktioner. Det innebär att företag kan hantera sin försäljning, kundinteraktioner och serviceärenden från en enda plattform, vilket säkerställer en enhetlig kundupplevelse.

Är det enkelt att migrera till Business Central från andra ERP-system?

Ja, Microsoft har sett till att övergången till Business Central blir så smidig som möjligt. Det finns migreringsverktyg och resurser tillgängliga, och dess kompatibilitet med andra Microsoft-produkter gör dataöverföring och integration okomplicerad.

White Paper