Juridiskt meddelande

Utgivare av webbplatsen

Retail IT System ApS
Hemmed Kirkevej 30 C
8500 Grenaa
Danmark

Redaktionell chef : Anders Jacobsen

Värdskap

Simply Hosting & Servers
Acton House, Perdiswell Park, Worcester, WR3 7GD

Skapande av webbplats

Design: Jean-François Hénane
Koncept och utveckling: Marine Le Guernigou – Ja Du Webb

Immateriella rättigheter

Hela innehållet på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till grafik, bilder, texter, videor, animationer, ljud, logotyper och ikoner, tillsammans med deras design och formatering, är exklusiv egendom för företaget Retail IT System, förutom varumärken, logotyper eller innehåll som ägs av andra partnerföretag eller författare.

All reproduktion, distribution, modifiering, anpassning, vidaresändning eller publicering, även delvis, av dessa olika element är strängt förbjuden utan uttryckligt skriftligt medgivande från Retail IT System. Överträdelse av dessa avtal medför civilrättsliga och straffrättsliga påföljder enligt dansk lag för överträdaren och alla andra personer.